Empire Beveiliging

Als beveiligingsorganisatie stellen wij het belang van de kwaliteit van onze dienstverlening altijd voorop, nemen wij u als klant serieus en zetten ons in om u van de beste kwaliteit te voorzien. Om deze visie kracht bij te zetten, hebben wij als partner op het gebied van veiligheid en zekerheid, het keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche behaald. Het Keurmerk is een initiatief van de Nederlandse Veiligheidsbranche om de branche te professionaliseren en het kwaliteitsniveau te bevorderen en te verhogen.

Een bedrijf met een keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche wordt jaarlijks gecontroleerd. De controle doet de Nederlandse Veiligheidsbranche niet zelf. Dat doet een gespecialiseerde en onafhankelijke organisatie: een certificerende instelling. Voor u en voor ons letten zij erop dat een keurmerkhouder voldoet aan de keurmerkeisen, zoals:

 • Naleving van de CAO
 • Betrouwbaarheid van het personeel
 • Screening van het personeel bij justitie
 • Instructie aan het personeel
 • Vakbekwaamheid van het personeel
 • Betrouwbaarheid en Integriteit van de organisatie
 • Sociale werkgever
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Naleving van de wettelijke eisen
 • Protocol bij alarmsituaties
 • Opleiding en training van het personeel
 • Financieel solide organisatie
 • Afdracht belastingen en sociale premies, dus minimale risico’s vanwege Wet Keten Aansprakelijkheid
 • Goede nazorg aan personeel
 • Communicatie met de klant
 • Omgang personeel met agressie en geweld
 • Leveren wat is overeengekomen tegen de voorwaarden die zijn overeengekomen
 • Verzekeringen voor de belangrijkste risico’s
 • Zorgen voor de veiligheid van geld, sleutels en andere waardevolle bezittingen van de opdrachtgever
 • Correct en goed beheren van privacygevoelige informatie